Drivmedelstillägg

Aktuellt DMT: 8%

 

DMT gäller för godstransporter och regleras den tionde varje månad enligt

Åkeriförbundets SÅ Index, Indexserie SCB K92SÅ0900.diam

2018

September – 5%

Oktober – 8%

November – 10,4%