Drivmedelstillägg

Aktuellt DMT: 0,5%

 

DMT gäller för godstransporter och regleras den tionde varje månad enligt

Åkeriförbundets SÅ Index, Indexserie SCB K92SÅ0900.diam

2019

Mars 0,5%

Februari -2,5%

Januari  -0,5%

2018

December  9,6%

November  10,4%

Oktober  8%

September  5%